Home  |  Catalog  |  Information  |  Gallery  |  About  |  Contacts  |  Koszyk zamówień   
 
Catalog
  italian   french spanish deutsch english polish russian

Numer: Nazwa:

T-40 Catalog -> Cardan Drive -> 2304

Cardan Shaft.   

Zaznaczyć za pomoc± interesuj±ce towary i nacisn±ć opcję
"do zamówienia", dla dokonania zmian w zamówieniu.

Dla obejrzenia zamówienia nacisn±ć "koszyk zamówień".

Numer # P Nazwa Waga, kg 80-82 900 920 950 952 1005 1025 1221 Uwagi  
T40A-2303001 1 Single Fork T-40 2.125 T40A2303001
T40A-2304001 2 Double Fork T-40 1.960 T40A2304001
T40A-2304020 4 KrzyĽak T-40 0.916 T40A2304020
804704K1S10 8 Bearing 0.090 804704K1S10
804704K2S10 8 Bearing 0.090 804704K2S10
B35 17 Snap Ring Inner 0.006 B35
design by SOFTLINE Group